Victrix.

Victrix AS er et tidlig fase investeringsselskap som gjennom aktivt eierskap bidrar til å utvikle selskaper og gründere med gode forretningsideer.

Victrix AS er et tidlig fase investeringsselskap som gjennom aktivt eierskap bidrar til å utvikle selskaper og gründere med gode forretningsideer. Vi er selv gründere, og vet at det skal mer til enn å ha en god idé for å lykkes.

Våren 2016 ble vi som ett av ti private investeringsmiljøer gitt tilliten av Innovasjon Norge til å forvalte 5 MKR i Pre-såkornmidler over Pre-såkorn ordningen. Vi er stolte og ydmyke over å få denne tilliten og jobber aktivt videre med eksisterende og nye prosjekter.

Ønsker du kontakt med oss, send en mail til post@victrix.no. Det vi ser etter er gode team med ønske om å jobbe sammen mot ett felles mål med god teknologi og god forretningsforståelse. Du følger "lean startup" modellen, har problem - market fit, en fungerende prototype og en plan for hvordan skalere løsningen.

Christian Wahl

Christian er utdannet jurist og er partner i Kvale der han bl.a jobber med restruktureringsprosesser, oppkjøpspressesser, due diligence og skatt.

Espen Askvik

Espen er serieentreprenør med utdannelse fra Sjøforsvaret og NHH. Espen har 6 års erfaring fra Orkla sin investerings divisjon som porteføljeforvalter og finansanalytiker.

Christian Erichsen

Christian er en lidenskapelig gründer, leder og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring fra ledelse, prosjektledelse, forretningsutvikling, salg og strategi.

Hanne Ørpen

Hanne er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som jurist både offentlig og privat. Fra 2013 har hun vært daglig leder i familieselskapet Nore-Invest AS.

Sverre Marvik

Sverre har 20+ års erfaring innen ulike bransjer som bank og finans, media, telekom, it og akvakultur, på ulike nivå som utvikler, løsningsarktitekt, teknologileder og leder. De siste 12+ årene som gründer og investor, hvor han har jobbet med en rekke digitale selskaper innenfor ulike sektorer.

Norsk havbruksnæring innovasjon.

Anteo utvikler beslutningsstøttesystemer som skal bidra til en bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring. De leverer sanntids løsninger for overvåkning og varsling av aktiviteter som kan være i strid med biosikkerhetsprinsippet, samtidig som løsningene skal bidra til forslag til risikoreduserende tiltak.

Norsk game industry.

Snow Cannon Games er Norges første uavhengige Game Publisher. Gjennom aktiv utvikling av spillprosjektene fokuserer de på å hjelpe spillutviklere nå et bredere publikum og bygge økonomisk vellykkede titler.

Innovasjon og user experience design.

M'labs er et selskap med fokus på innovasjon og human-centered design. De forsker på og designer brukeropplevelser og bidrar til utvikling av innovative tekniske løsninger.

If you have any questions, please, don't hesitate to get in touch.
post@victrix.no